Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

 • darkblurbg

Chương Trình Tuấn Thánh 2016

Thứ 5 Tuần Thánh ngày 24 tháng 3

 • 7:00 tối - Lễ Rửa Chân.
 • Sau Thánh Lễ sẽ có các giờ Chầu.
 • 8:30 tối - 9:00 tối - Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 • 9:00 tối - 9:45 tối Các Khu Xóm (Khu Giuse Phụ Trách)
 • 9:45 tối - 10:30 tối Các Đoàn Thể (Hội Đạo Binh Xanh)
 • 10:30 tối - 11:15 tối Các Ca Đoàn (Ca Đoàn Thánh Linh Phụ Trách)
 • 11:15 tối - 12:00 tối Thừa Tác Viên Thánh Thể & Thừa Tác Viên Lời Chúa

Thứ 6 Tuần Thánh ngày 25 tháng 3

 • 6:00 tối - Viếng Đàng Thánh Giá ngoài trời. (Nếu thời tiết thuận tiện)
 • Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá và Hiệp Lễ
 • Nghi Thức Táng Xác Chúa
 • Tiếp Tục Hôn Chân Chúa

Thứ 7 Tuần Thánh ngày 26 tháng 3

 • 3:00 chiều - Kinh Lòng Thương Xót Chúa
 • 7:30 tối - 8:00 tối - Viếng Đàng Thánh Giá
 • 8:30 tối - Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh ngày 27 tháng 3

 • Thánh Lễ sẽ cử hành vào lúc 10h sáng.
 • Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ vào Chúa Nhật Phục Sinh

Read More