Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

  • darkblurbg

Daily Prayers

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2016

Thông Báo Của Ban Giáo Lý Hôn Nhân Về Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa Năm 2016

 Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa 2016 dự liệu sẽ khai giảng vào đầu tháng 1 năm 2016.

 Quý Anh Chị nào muốn tham dự khóa học này, xin lấy đơn – có để sẵn ở cuối nhà thờ hoặc nhấn vào đây để tải đơn, điền đơn, nộp đơn. Nơi nhận đơn:

  • Văn Phòng Cha Xứ. (có thể bỏ vào hộp thư treo ở cửa)
  • Văn Phòng Giáo Xứ.
  • Ông Phạm Trung Thành

         Thời gian nộp đơn kể từ ngày ra thông báo này cho tới hết ngày 25 tháng 12 năm 2015.

         Xin Lưu Ý: Mỗi năm chỉ có một Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

         Mọi chi tiết, xin liên lạc với ông Thành điện thoại số:

Home: 402-423-6968.

Cell: 402-617-4232.

Read More