Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

  • darkblurbg

Daily Prayers

Chương Trình Lễ Giáng Sinh

Lễ Vọng Giáng Sinh - Đêm 24 tháng 12 năm 2015

6:30h chiều - Chương Trình Thánh Ca

8:30h chiều - Lễ Vọng Giáng Sinh

 

Lễ Giáng Sinh - Ngày 25 Tháng 12 năm 2015

10h sáng - Lễ Giáng Sinh (Giáo Xứ chỉ có một Thánh Lễ)

 

Lịch Phụng Vụ Mới - Năm 2016

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, lịch phụng vụ Thánh Lễ sẽ như sau:

Chủ Nhật:

      - Lễ 1: 9h sáng

      - Lễ 2: 11h sáng

Thứ Bẩy:

      - 7h chiều

Ngày thường:

      - 6h chiều

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 08-12-2015

Giáo xứ sẽ có hai thánh lễ 10:00am và 6:30pm vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08-12-2015.

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2016

Thông Báo Của Ban Giáo Lý Hôn Nhân Về Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa Năm 2016

 Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa 2016 dự liệu sẽ khai giảng vào đầu tháng 1 năm 2016.

 Quý Anh Chị nào muốn tham dự khóa học này, xin lấy đơn – có để sẵn ở cuối nhà thờ hoặc nhấn vào đây để tải đơn, điền đơn, nộp đơn. Nơi nhận đơn:

  • Văn Phòng Cha Xứ. (có thể bỏ vào hộp thư treo ở cửa)
  • Văn Phòng Giáo Xứ.
  • Ông Phạm Trung Thành

         Thời gian nộp đơn kể từ ngày ra thông báo này cho tới hết ngày 25 tháng 12 năm 2015.

         Xin Lưu Ý: Mỗi năm chỉ có một Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

         Mọi chi tiết, xin liên lạc với ông Thành điện thoại số:

Home: 402-423-6968.

Cell: 402-617-4232.

Read More