Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

 

Thông Báo Của Ban Giáo Lý Hôn Nhân Về Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa Năm 2016

               

     Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa 2016 dự liệu sẽ khai giảng vào đầu tháng 1 năm 2016.

          Quý Anh Chị nào muốn tham dự khóa học này, xin lấy đơn – có để sẵn ở cuối nhà thờhoặc vào trang mạng giáo xứ tại đia chỉ www.giaoxukhiettamme.orgtải đơn, điền đơn, nộp đơn. Nơi nhận đơn:

  • Văn Phòng Cha Xứ. (có thể bỏ vào hộp thư treo ở cửa)

  • Văn Phòng Giáo Xứ.

  • Ông Phạm Trung Thành

          Thời gian nộp đơn kể từ ngày ra thông báo này cho tới hết ngày 25 tháng 12 năm 2015.

          Xin Lưu Ý: Mỗi năm chỉ có một Lớp Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân.

          Mọi chi tiết, xin liên lạc với ông Thành điện thoại số:

Home: 402-423-6968.

Cell: 402-617-4232.

 

GXKTM Ngày 28 tháng 11 năm 2015

           Trưởng Ban

Giuse M. Phạm Trung Thành