Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

Anh Phêrô Phạm Tăng Trung Trực

Trưởng Ban Khối Giáo Dục

 

 

Giáo Lý:

3:00 PM to 4:10PM

Sinh Hoạt Thiếu Nhi:

4:10PM – 5:10 PM

Giải Lao:

5:10PM – 5:30PM

Việt Ngữ:

5:30PM -- 6:40 PM

  

Lời Ngỏ Khối Giáo Dục

Chương trình dạy Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ đã được hình thành bắt đầu vào thập niên năm 1976 do Linh Mục Tuyên Úy Nguyễn Toàn Ban thuộc chi Dòng Đồng Công hướng dẫn.(Đặc San Ngân Khánh GXKTM 1979-2004)

Sau gần 40 năm hình thành và phát triển, với biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thiện nguyện viên được gọi danh từ là “Thầy Cô”, anh chị Huynh Trưởng, quý Sơ Dòng Trinh Vương Thương Xót đã dạy Giáo Lý-Việt Ngữ cho con em chúng ta trong Giáo Xứ. Qua nhiều thế hệ, sự hy sinh thầm lặng của quý Thầy Cô, quý Sơ và anh chị Huynh Trưởng đã mừng và tự hào là rất nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành như những cánh chim tung cánh bay khắp mọi nơi trên miền đất tị nạn này.

Hiện nay, chương trình giảng dạy Giáo Lý – Việt Ngữ và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể đã ngày càng vững mạnh với trên 300 em học sinh và trên 100 Thầy Cô Giáo Lý –Việt Ngữ , anh chị Huynh Trưởng với cái tên gọi rất thân thương: CHƯƠNG TRÌNH KHỐI GIÁO DỤC-THIẾU NHI - Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ. Mục đích của Chương Trình Khối Giáo Dục như sau:

  • Giúp gieo mầm Đức Tin Công Giáo vào tâm hồn các em, giúp các em gần với Chúa, đọc kinh cầu nguyện, làm việc tông đồ, hiểu kinh thánh và Mến Chúa Yêu Người, sống theo đức tin xây dựng đền thờ tâm hồn cho các em.

  • Giúp các em đọc và viết được tiếng Việt, qua đó giúp các em không quên bỏ cội nguồn. Yêu quên hương và tự hào mình là người Việt Nam. Đúng với phương châm “Người Việt Nói Tiếng Việt” hoặc “Người Việt còn tiếng Việt còn”

Thành Phần Ban Chấp Hành Khối Giáo Dục:

Cha Tuyên Úy Tôma Nguyễn Tuấn Bình, CMC

Quý Sơ Dòng Trinh Vương Thương Xót:

Sr. Mary Clare Mai Diễm - phụ trách lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Sr. Catarina Tăng Bạch - phụ trách lớp Giáo Lý Thêm Sức

Trưởng Ban Khối Giáo Dục: anh Phêrô Phạm Tăng Trung Trực

Trưởng Ban Tài Liệu Việt Ngữ: Chị Maria Huỳnh Thị Kiều Dung

Trưởng Ban Tài Liệu Giáo Lý: Chị Maira Trần Thiên Huyền Hằng

Trưởng Ban Kỷ Thuật: Anh Giuse Phạm Minh Luân

Thủ Quỷ: Chị Catarina Tăng Kathy Bình

Quý phụ huynh muốn ghi danh hoặc tìm hiểu chương trình Khối Giáo Dục Thiếu Nhi cho con em mình, xin liên lạc với Thầy Trực Phạm Số điện thoại 402-325-7347 hoặc qua thư tín khoigiaoduc.info@gmail.com

Chân Thành Cám Ơn.

Khối Giáo Dục