Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

LỊCH SINH HOẠT KGD - TNTT 2015-2016

DATE

EVENTS

HOLIDAYS

NOTE

9/12

FIRST DAY OF SCHOOL

 

KGD MEETING 2-2:45PM (KGD treats)

Tuyên Thệ @ Mass 7:00PM

9/19

 

 

KGD + Họp Phụ Huynh

9/26

9/27 Tết Trung Thu

Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần 9/29

10/1: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Raphae, Gabrie

Fire Drill

 

10/3

 

 

Các em Xưng Tội

-          Chầu Đầu Tháng @ 6:45pm

Kiệu Đức Mẹ: Lost 15 Min

10/10

 

 

 

10/17

 

 

 

10/24

 

 

 

10/31

 

Halloween Day

Kiệu Đức Mẹ: Lost 15 Min

11/7

1/11: Đổi Giờ nhớ Vặn Đồng Hồ Ngược lại 1 giờ.

11/1: All Saints Day

KGD MEETING5-5:45PM (TN treats)

Các em Xưng Tội

-          Chầu Đầu Tháng @ 6:45pm

- Kiệu Các Thánh

11/14

 

 

 

11/21

11/24: Kính Các Thánh Tử Đạo Vietnam

 

 

GL-VN: Review

11/28

11/26: Thanksgiving

11/26: Thanksgiving

No School- All

12/5

Mùa Vọng

GL – VN: Thi Học Kỳ I

Các em Xưng Tội

Chầu Đầu Tháng @ 6:45pm

12/12

 

GL – VN: Thi Học Kỳ I

Nếu lớp nào chưa thi HK I thì ngày chót để thi.

12/19

12/25: Christmas Day

 

KGD – Văn Nghệ Mừng Giáng Sinh

12/26

Holiday – No School

 

No School - All

No School - All

2016

1/1: New Year 2015: Lễ Mẹ Thiên Chúa

1/3: Lễ Hiển Linh

No School - All

1/2

1/9

 

 

*KGD MEETING 5-5:45PM   (KGD treats)

1/16

 

 

 

1/23

 

 

 

1/30

1/31: Bổn Mạng KGD

 

1/31: Kính Thánh Gioan Bosco

 

* Mừng Quan Thầy KGD.

 

2/6

2/10: Thứ Tư Lễ Tro

Giáo Xứ Mừng Xuân Bính Thân 2016

Thứ Tư Lễ Tro – Ash Wednesday 2/10

2/10: Tết Quê Hương (Xuân Bính Thân)

No School -All

2/13

2/14: St Valentime’s Day

 

 

2/20

 

 

 

2/27

 

 

Phát Đơn ghi danh năm học 2015-2016

3/5

 

 

*KGD MEETING 5-5:45PM   (TN treats)

Các em Xưng Tội

-          Chầu Đầu Tháng @ 6:45pm

3/12

3/13: Đổi Giờ Nhớ Vặn Đồng Hồ lên 1 giờ

3/13: Saving Time Begins

 

3/19

Lễ Lá 3/20

3/20 Palm Sunday

TN: Tập Trung Hội Trường Rước Lá.

3/26

HOLY WEEK

3/27: Easter Day

NO SCHOOL - ALL

4/2

 

 

 

4/9

 

 

 

4/16

 

 

 

4/23

 

4/24: Thêm Sức. CONFIRMATION

GL-VN Review Final

4/30

30/4: Cầu Nguyện Cho Quê Hương VN

Chúa Nhật 5/1: FIRST HOLYCOMMUNION

GL-VN Thi Học Kỳ II

Lễ Tưởng Nhớ Cầu Nguyện 30-4

5/1: Xưng Tội RL LĐ

5/7

 

5/10 Mother’s Day

Kiệu Đức Mẹ: Lost 15 Min

5/14

LAST DAY OF SCHOOL

5/14: Ngày cuối nhận đơn ghi danh năm học 2016-2017

PICNIC KGD

-          Phát Thưởng/ Trao Bằng

-          Ngày cuối nhận đơn ghi danh

LỊCH SINH HOẠT KGD - TNTT 2015-2016

 

Chủ Đề Năm Học: Rước Lễ - Hy Sinh