Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ

Immaculate Heart Of Mary

Nội Qui

Kính gởi Quý Phụ Huynh,

Năm học mới đã khai giảng, để giúp các em học sinh có một nề nếp trong trường học và học tập tốt hơn, xin Quý Phụ Huynh giúp các em giử nội qui dưới đây:

            1. Học sinh đến trường phải mặc đồng phục của Đoàn TNTT, gọn gàng, chỉnh tề.

            2. Học sinh đến trường phải đúng giờ, nếu đến trễ 15 phút thì xin phụ huynh đưa học sinh đến Văn Phòng KGD và có Thầy Cô sẽ hướng dẫn học sinh vào lớp.

            3. Học sinh không được đem các đồ chơi cá nhân (game) vào khuôn viên trường học, nếu thấy được thì KGD sẽ giử đồ chơi của em đó cho tới cuối năm học sẽ trả lại. Tuyệt đối không mang những vật nhọn, sắc bén vào khuôn viên trường học.

            4. Học sinh nghỉ học phải có thông báo của phụ huynh với Thầy Cô chủ nhiệm hoặc liên lạc với Văn Phòng KGD để xin phép nghỉ học với lý do chính đáng.

            5. Học sinh đi trễ về sớm 5 lần hoặc nghỉ học 3 lần không xin phép hoặc giấy xác nhậncủa phụ huynh dù lý do chính đáng cũng ở lại lớp.

            6. Học sinh phải giử kỷ luật và không nói chuyện ồn ào trong lớp. Phải vâng lời Thầy Cô hướng dẫn, nếu vi phạm nhiều lần KGD sẽ mời phụ huynh đến Văn Phòng và gửi họcsinh về nhà ngay ngày hôm đó và phạt không đến trường một tuần.

            7. Học sinh phải hòa đồng với các bạn cùng trường, cùng lớp và lễ phép với Thầy Cô.

            8. Học sinh phải gìn giữ vệ sinh chung trong trường học và lớp học. Không được viết hoặc vẽ lên vách tường, không được ăn và uống trong lớp và di chuyển bàn ghế, tivitrong lớp nếu không có sự hướng dẫn của Thầy Cô.

            9. Học sinh phải làm bài tập ở nhà trước khi đến lớp, phải làm bài kiểm tra,bài thi doThầy Cô chủ nhiệm hướng dẫn.

            10. Học sinh phải tham gia các chương trình sinh hoạt của KGD dưới sự hướng dẫn của Thầy Cô và Anh Chị Huynh Trưởng.

 

 

 

Cam Kết Chấp Hành Nội Qui

 

Tôi ________________________ là phụ huynh của em _____________________

Đã đọc và hiểu nội qui của chương trình Khối Giáo Dục Thiếu Nhi thuộc Giáo Xứ Khiết Tâm Mẹ. Tôi xin cam kết giúp con em mình chấp hành những nội qui của Khối Giáo Dục Thiếu Nhi đề ra.

 

 

__________________________                                  ____________________

Chữ Ký Phụ Huynh                                                       Ngày

 

Lưu Ý: Xin Quý Phụ Huynh ký tên và gởi lại Văn Phòng Khối Giáo Dục hoặc đưa cho các em học sinh nộp lại cho Thầy Cô chủ nhiệm lớp.