CA ĐOÀN THÁNH LINH

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

Tôn Chỉ : Luôn đi sát với phục vụ trong việc tôn vinh Thiên Chúa và giúp Cộng Đoàn cũng như cho chính cá nhân ca viên để cầu nguyện sốt sắng hơn trong Thánh Lễ
Mục đích và tinh thần : Để đạt được mục đích thiêng liêng mai hậu và quyết tâm sống tốt cũng như thánh hóa bản thân, mỗi ca viên cần có :

  1. Tinh thần phó thác tuyệt đối vào chúa.
  2. Tinh thần khiêm nhường, thầm lặng, không phô trương và tự mãn.
  3. Tinh thần tha thứ, thông cảm, tế nhị, bác aí và quan tâm đến anh chị em.
  4. Luôn cảm nhận và sử dụng thánh nhạc để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.
  5. Mỗi ca viên luôn tâm niệm: vui vẻ trong gian khó, chấp nhận khi lao nhọc và luôn hợp tác trong công việc với tinh thần ” Đoàn kết,Dấn Thân và Phục Vụ ” Trong tinh thần đó, mỗi ca viên đều hiểu rằng tham gia ca đoàn là một ơn gọi để phụng sự Chúa và Giáo Hội.

BỔN MẠNG

 LỄ CHÚA THÁNH THẦN ( sau chúa nhật 7 phục sinh hàng năm )

TIỂU SỬ CA ĐOÀN THÁNH LINH

Tiền thân ca đoàn Thánh Linh hiện nay mang tên Việt Linh, được thành lập từ những năm đầu tiên khi cộng đồng công giáo người Việt định cư tại Lincoln Nebraska USA. Ca đoàn Việt Linh chính thức ra mắt cộng đoàn vào năm 1978 do thày Nguyễn Văn Đồng phụ trách phần thánh nhạc và anh Trần Văn Đô trong trách vụ đoàn trưởng.

Ca đoàn Việt Linh được đổi tên thành ca đoàn Cecillia vào năm 1980 dưới sự hướng dẫn của anh ca trưởng Đỗ Chí và chị đoàn trưởng Đỗ Thị Y-Na.

Hai năm sau, chị Mai Thị Loan đảm trách ca trưởng, cùng anh Nguyễn Hải phụ trách đoàn trưởng.
Anh Đỗ Chí trở lại ca đoàn vào năm 1985 làm đoàn trưởng cho tới 1993, Cùng thời gian làm việc với anh Chí là ca trưởng Nguyễn Văn Tập từ năm 1985 tới 1987 và anh Nguyễn Anh Tuấn từ năm 1987 tới 1993.

Ca đoàn đổi tên một lần nữa thành ca đoàn Thánh Linh vào năm 1993. Từ đó tới nay, các anh chị sau đã tham gia hướng dẫn thánh nhạc: Trần Văn Vững, Nguyễn Văn Nguyên, Trần Thị Minh Trâm, Hoàng Văn Kiên và Nguyễn Duy Linh. Đồng thời là các anh sau đây trong trách nhiệm đoàn trưởng: Nguyễn Hải, Ninh Hiếu, Vũ Duy Linh, Trần Huy, Nguyễn Joe, Nguyễn Phú, Nguyễn Điền và Nguyễn Hoàng.

ĐƯƠNG NHIỆM NIÊN KHÓA 2016-2018

ĐA MINH NGUYỄN HUY HOÀNG

ĐA MINH NGUYỄN HUY HOÀNG

Đoàn trưởng
GIUSE NGUYỄN DUY LINH

GIUSE NGUYỄN DUY LINH

Ca trưởng
MARIA VŨ KIỀU LIÊN THÚY

MARIA VŨ KIỀU LIÊN THÚY

Thư ký
GIUSE TRẦN VŨ HUY

GIUSE TRẦN VŨ HUY

Thủ quỹ