Gây Quỹ Từ Thiện Lũ Lụt Miền Trung

Gây Quỹ Từ Thiện Lũ Lụt Miền Trung

Has been completed

Cùng chung tay ủng hộ nạn nhân lũ lụt qua chương trình bác ái của Ban Truyền Giáo Dòng Đồng Công, trong hai ngày 18 và 19 bằng cách mua thức ăn hoặc ủng hộ hiện kim. Vui lòng Like và Share Video để nhiều người biết đến cùng chung tay. Chân thành cám ơn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *