Linh Mục Toma Maria Nguyễn Tuấn Bình, CMC.

Cha chánh xứ

Thông tin Về Cha Chánh Xứ Hiện tại

 

  • Sinh ngày 25 tháng 10
  • Khấn lần đầu ngày 1 tháng 1 năm 1990
  • Khấn trọn đời ngày 1 tháng 1 năm 1996
  • Thụ phong Linh Mục ngày 29 tháng 5 năm 2004 Do Đức Cha John J. Leibrech tại giáo phận Springfield, MO
  • 2006-2010: Cha giám tập và phụ tá Nhất Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ.
  • 2010-2011: Cha Phó Giáo Xứ Martha Giáo Phận Venice. FL
  • 2011- 2014: Cha Phó Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Các Việt Nam Giáo Phận Denver, CO
  • Ngày 7 tháng 9 năm 2014: Cha Chánh Xứ Khiết Tâm Mẹ Giáo Phận Lincoln, NE.

Giáo Xứ xin chúc mừng và cầu nguyện cho Cha luôn được hồn an xác mạnh để cha luôn chu toàn trọng trách Chúa trao phó.