Thomas Nguyen, CMC

Cha chánh xứ

Life Story

 

What do you like to do in your free time?

Đọc sách, tĩnh tâm cầu nguyện.