Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ (lễ trọng) bổn mạng HĐGX và khu Phêrô

Date

Jun 29 2018

Time

08:00 AM - 06:00 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *